ASIJSKÉ ZAHRADY | BONSAJE | ÚPRAVA ZAHRAD A DŘEVIN

Bonsaje

Nabízíme zakázkové tvarování bonsají na míru vašim potřebám. Vytvarujeme vaši bonsaj tak, jak si budete přát, pokud to struktura vaší bonsaje umožní.

Bonsaj na zakázku

Nejste majitelem bonsaje,ale rádi by jste ihned získali již vytvarovanou bonsaj? Rádi vám nabídneme tvarované bonsaje z naší produkce.

Upravíme vaši stávající bonsaj

Přijedeme k vám a vaši bonsaj upravíme na požadovaný tvar tak, aby se stala okrasou vaší zahrady nebo interiéru.

Poskytneme vám také kompletní servis a rady, jak s upravenou bonsají dlouhodobě pracovat

Bonsaj (japonsky: 盆栽; též bonsai, v Číně punsaj nebo penjing) je staré umění miniaturizace stromů a jejich pěstování v miskách. Doslova přeloženo má slovo bonsaj význam strom v misce, kde bon znamená miska a sai strom (též sázet). Delší a přesnější definice říká, že bonsaj je miniaturní strom pěstovaný v misce, který je bonsajovými technikami tvarován tak, aby navozoval iluzi starého stromu. Zahrnuje v sobě prvky pěstitelství i umění. Velmi známé Bonsai centrum se nachází ve vesnici Libčany.

Historie bonsají

Provopočátky pěstování bonsají nejsou prokázané, ale lze je stopovat do velmi dávné doby. Zajímavé je, že s velkou pravděpodobností prapůvod klasických vaničkovitých bonsajistických misek sahá až 4 tisíce let do minulosti. Podobají se totiž až příliš některým archeologickým artefaktům z té doby, a to oltářním ohništím pro spalování obětin: tvar, nožky, ventilační otvory ve dně atd. Neni jasné, kdy byly prvně využity jako pěstební nádoby. Přestování bonsají se po sinojaponské oblasti rozšířilo velmi pravděpodobně paralelně se šířením buddhismu.

Umění bonsai

Je velmi obtížné stanovit kriteria „co je a není bonsai“ jako je obtížné stanovit hranici umění a kýče. Bonsai je vśak jiným pojetím okrasných rostlin nežli je obvyklé. Je (pokud je to skutečně bonsai a nikoliv spotřební zboží – jako pseudobonsai) nikdy nedokončeným uměleckým dílem, které nedílně tvoří vlastní rostlina, pěstební miska a povrch půdy (zastupující krajinu nebo její část). Není to zmrzačená rostlina, ale miniaturizovaná. Není to obvykle ani zakrslá rostlina – neroste-li, není co tvarovat a jak na ní pracovat. Po vysazení do volné půdy z ní může vyrůst typický zástupce daného druhu. Není nutné, aby vše na bonsaji bylo zmenšeno, ale všechny kompoziční prvky musí tvořit jeden harmonický celek. Jako bonsai lze pěstovat jakoukoli rostlinu: některý druh obtížněji, jiný snadno, některý jako bonsai vypadá lépe jiný hůř. I když hlavní typem bonsají jsou dřeviny – keře, liany a stromy,lze bonsajistických technik úspěšně využít i pro jakékoli byliny, i trávy či sukulenty. Pravou estetickou funkci bonsaje lze nejlépe pochopit na půvabu bonsaje např. z běžného jahodníku, smetánky nebo révy vinné.

Rozdělení bonsají

Bonsaje je možné dělit podle mnoha způsobů, nejběžnější je dělení podle velikosti a podle umístění.

Podle umístění

Rozdělení podle umístění je závislé na oblasti, kde se bonsaj pěstuje. Stejný strom se v Česku může pěstovat pouze v interiéru a v Asii jako venkovní.

 • Venkovní

Venkovní bonsaje jsou vždy ty stromy, které běžně rostou v daném klimatickém pásmu. U nás jsou nejoblíbenější smrky, borovice, javory, buky a další. Tyto bonsaje vyžadují, aby byly umístěny ve venkovním prostředí, v interiéru by nepřežily. V zimě se musí zimovat, aby nedošlo k promrznutí kořenového balu a následného uschnutí (led je pro rostliny voda fyziologicky suchá).

 • Pokojové

Pokojové bonsaje jsou stromy z teplejších klimatických pásem, kde panují rozdílné klimatické podmínky. Z jakékoliv rostliny, které se v daných bytových podmínkách daří, lze bosai vypěstovat. V některých případech je možné (a vhodné) tzv. letnění stromku, kdy se v období, kdy nehrozí mrazy, strom umístí ven a na zimu je vrácen do interiéru. Příkladem jsou některé fíkusy (Benjamina atd.), kraptomerie. Letnění je pro většinu rostlin prospěšné, je však nutno dát pozor na to, aby rostliny, které nejsou zvyklé na přímé sluneční záření, nebyly sluncem popáleny.

Podle velikosti

Hranice mezi kategoriemi nejsou přesně stanoveny.

 • Minibonsaj (mame bonsai)

Výška 1-8 cm. Bonsaj se vejde na konec prstu, japonci je nazývají „makové semínko“ nebo „bobové bonsaje“. Vyžadují velkou péči, zpravidla se pěstují ze semen přímo v misce.

 • Miniaturní

Výška 8-15 cm. Bonsaj se vejde do dlaně ruky.

 • Malé

Výška 15-30 cm. Bonsaj je možné přenést jednou rukou.

 • Středně velké

Výška 30-60 cm. Bonsaj se přenáší oběma rukama.

 • Velké

Výška 60-90 cm. Bonsaj musí přenášet dva muži. Někteří pěstitelé stanovují maximální výšku na 120 cm, v Číně jsou však běžné i dvoumetrové bonsaje.

Podle původu stromu
 • koupené
 • z přírody (jamadori) – vykopání dospělého stromu, který vlivem nepříznivých podmínek zůstal zakrnělý
 • upravené stromky
 • vypěstované ze semínka, „hrnkovky“ (potensai – z anglického: potencial = potenciální + japonská koncovka –sai = tác, mísa) – (jedná se o mladé rostliny, které zatím nedosahují kvalit bonsaje, ale jsou natolik kvalitní, že z nich dobrá bonsai může být vypěstována)
 • vypěstované z řízků, roubované (kóradabuki)
Styly japonských bonsají

Bonsaje se rámcově rozdělují především podle tvaru kmene. Pět základních stylů tak tvoří:

 • vzpřímený styl – rovný kmen
 • volně vzpřímený styl – kmen je lehce zvlněný
 • šikmý styl – kmen je výrazně zešikmený
 • volně vzpřímený styl – šikmo rostoucí kmen se zvlněnou linií
 • polokaskádový styl – kmen je ohnutý k zemi či víceméně vodorovný – terminál je nad úrovní paty kmene nebo ve stejné výšce.
 • kaskádový styl – kmen se ohýbá pod úroveň země, vrchol kmene leží pod patou kmene.

Styly se dále rozdělují podle počtu jednotlivých rostlin, počtu kmenů, uspořádání větví a kořenů, dramatických doplňků, osazení stromu atd.

Další dělení

Bonsaje je možné dělit i podle dalších kritérií – olistění (listnaté, jehličnaté), kvetení (kvetoucí, nekvetoucí) apod.

Některé bonsajistické výrazy
 • scenérie z kamenů – suiseki
 • krajina na míse bez živých rostlin – bonkei
 • krajina na míse s živými rostlinami – saikei
 • děrovatý kmen – uro
 • rozštěpený kmen – sabamiki, kobukan
 • mrtvý kmen – šarimiki
 • mrtvé dřevo – šari
 • mrtvá větev, odumřelý vrchol – džin
 • hadovitý kořen – necuanadari
 • chůdovité, obnažené kořeny – neagari
 • splývající kořeny – sekidžodžu, iwajama
 • doplňkové rostliny – šitakusa